Menntaskólinn Hraðbraut

  • Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð
Fréttir

Opið bréf til Illuga Gunnarssonar mennta- og menningarmálaráðherra.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Neðangreint bréf til Illuga Gunnarssonar ráðherra birtist í Fréttablaðinu í gær. Efni þess skýrir sig sjálft.

Vonandi svarar ráðherrann!

Bestu kveðjur,

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri


Ég spyr þig Illugi!

Opið bréf til Illuga Gunnarssonar mennta- og menningarmálaráðherra.

Að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins er sumum ráðherrum flokksins mikil áþján. Það er áhyggjuefni að slíkir einstaklingar hafi valist til forystu.

Oft heyrist sagt að þáttakaka í stjórnmálum sé vandasöm. Það er rangt. Allir langlífir og farsælir stjórnmálamenn eiga eitt sameiginlegt. Þeir fylgja samviskusamlega stefnu- og hugsjónarmálum flokksins síns.

Í grundvallarstefnu Sjálfstæðisflokksins segir m.a. að flokknum sé ætlað: „Að vinna ... að þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklingsfrelsis og atvinnufrelsis ...“ og í landsfundarályktun 2015 segir m.a.: „Tryggja ber ... fjölbreytt rekstrarform skóla og tekið verði tillit til ólíkra þarfa nemenda.“ Stefnan er því skýr sem þér er ætlað að vinna eftir Illugi.

Í upphafi kjörtímabilsins, í september 2013, hitti ég þig á fundi. Þá fórst þú mörgum orðum um ódrengilega framkomu Katrínar Jakobsdóttur gagnvart skólanum. Þar hafi verið unnið gott starf og vinda yrði ofan af rangindum fyrri ríkisstjórnar. Síðan lofaðir þú að styðja það að gerður yrði nýr þjónustusamningur við Hraðbraut svo skólinn tæki til starfa haustið 2014. Málið velktist síðan hjá þér lengi og þú lést ekki ná í þig þrátt fyrir óteljandi tilraunir. Síðan sveikst þú öll fallegu loforðin þín.

Í janúar 2015 hittumst við á fundi. Þá lofaðir þú að gert yrði mat á fjárhagslegri hagkvæmni þess fyrir ríkið að gera þjónustusamning við Hraðbraut. Það leist mér vel á enda enginn skóli í landinu sem nálgast það að ná þeirri fjárhaglegu hagkvæmni fyrir ríkið sem tveggja ára nám í Hraðbraut býður. Þegar svar þitt barst kom í ljós að allt var svikið að nýju og engir útreikningar höfðu verið gerðir á fjárhagslegri hagkvæmni Hraðbrautar. Í það minnsta lagðir þú ekki í að birta þá.

Í febrúar á þessu ári hittumst við enn á fundi. Þá lofaðir þú mér því að gera þjónustusamning við Hraðbraut ef við gætum fengið stuðning Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra við málið. Sá stuðningur hefur legið fyrir í nokkurn tíma en ekkert heyrist í þér vegna málsins og engin leið er að ná sambandi við þig.

Nú spyr ég þig Illugi Gunnarsson: Ætlar þú að standa við loforð þitt um að gera þjónustusamning við Menntaskólann Hraðbraut svo hann geti tekið til starfa í haust? Hefur þú kjark til að fylgja grunngildum og stefnu Sjálfstæðisflokksins?

 

Nýr þjónustusamningur við ríkið?

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Menntaskólinn Hraðbraut hefur óskað eftir því við ríkið að gerður verði nýr þjónustusamningur við skólann. Málið er til skoðunar og mun skýrast á næstunni.

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri

 

 

Lekamál Katrínar Jakobsdóttur

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Lekamál Katrínar Jakobsdóttur

Í september á sl. ári kærði ég Katrínu Jakobsdóttur fyrrverandi ráðherra fyrir leka á trúnaðarupplýsingum úr mennta- og menningarmálaráðuneytinu í pólitískri aðför að Menntaskólanum Hraðbraut árið 2010. Ríkissaksóknari hefur ákveðið að málið sé fyrnt og að ekkert verði gert í því.

Það er hafið yfir allan vafa að úr ráðuneytinu var lekið trúnaðarupplýsingum. Það að ekki hafi tekist að staðfesta hverjir það gerðu er mjög slæmt fyrir aðra en hina seku. Ekki síst er það slæmt fyrir saklausa einstaklinga í hópi embættismanna ráðuneytisins sem liggja undir grun í þessu alvarlega máli. Við því get ég því miður ekkert gert en bið þá hér með afsökunar á þeim óþægindum sem málinu hefur fylgt.

Ólafur Haukur Johnson

 

Eignir Hraðbrautar seldar!

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Eignir Hraðbrautar seldar!
Eftir að hafa beðið eftir nýjum þjónustusamningi með fullbúið 2000fm skólahúsnæði í óvissu í nokkur ár tókum við þá ákvörðun að selja allar eigur skólans enda kostnaður orðinn óheyrilegur. Það þýðir ekki að við höfum hætt við að berjast fyrir endurkomu Hraðbrautar. Það munum við auðvitað gera áfram. Þótt ekki hafi tekist enn að ná nýjum þjónustusamningi við ráðuneytið, sem er okkur svo sannarlega þungbært, gleðjumst við eigendur yfir farsælum árangri þeirra sem skólann sóttu og ekki síst yfir því að nú efast enginn lengur um það að fjögurra ára nám í framhaldsskóla er sóun á tíma og verðmætum. Stúdentsprófsnám er nú almennt 3 ár (Hraðbraut var með tveggja ára nám). Það er spor í rétta átt og því mikið fagnaðarefni.

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri

 

 

 

Opið bréf til Illuga Gunnarssonar ráðherra

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

25. mars 2015

Hr. Illugi Gunnarsson ráðherra

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu

Sölvhólsgötu 4

125 REYKJAVÍK

Er Hraðbraut hagkvæmur skóli?

Opið bréf til Illuga Gunnarssonar

Sæll Illugi.

Í lok síðasta árs óskaði ég eftir viðræðum við ráðuneytið um nýjan þjónustusamning fyrir Menntaskólann Hraðbraut. Til fundar um málið var boðað 11. febrúar sl. Viðræður voru jákvæðar og fjallað m.a. um gott starf skólans á meðan hann starfaði. Þú sagðir hress í lok fundar­ins að þú mundir taka afstöðu til „beiðni Hraðbrautar um nýjan þjónustusamning á grundvelli fjár­hagslegrar hagkvæmni fyrir ríkið.“ Gladdist ég við að ákvörðunin ætti að byggjast á grunni sem mér fannst málefnalegur. Gekk ég af fundi algerlega sannfærður um að málið væri loks í höfn enda er Menntaskólinn Hraðbraut fjárhagslega hagkvæmasti framhaldsskóli landsins fyrir ríkið samkvæmt mínum útreikningum.

Nú hef ég fengið synjun um nýjan þjónustusamning án þess að útreikningar á „fjár­hagslegrar hagkvæmni“ væru látnir fylgja með. Þótt að ég sé mjög undrandi á að hægt hafi verið að komast að þessari niðurstöðu vænti ég ekki annars en að þú hafir staðið við loforð þitt um að niðurstaða máls þessa yrði byggð á útreikningum á fjár­hagslegri hagkvæmni.

Hér að neðan er útreikningur minn á hagkvæmni Hraðbrautar fyrir ríkið og þau ungmenni sem velja skólann. Set ég útreikninginn fram í formi dæmis um nám ungmennanna Jóns og Gunnu. Þau eru í dag 25 ára. Fyrir 9 árum völdu þau sér framhaldsskóla. Jón ákvað að fara í MR (4 ár) en Gunna ákvað að fara í Hraðbraut (2 ár). Þau luku bæði stúdentsprófi og fóru síðan í fimm ára nám í verkfræði í Háskóla Íslands. Gunna lauk meistaraprófi í verk­fræði vorið 2013 en Jón mun ljúka sama prófi í vor, tveimur árum á eftir Gunnu. Reikningsdæmið lítur þá svona út fyrir ríkið (sleppt er að fara yfir kostnað við háskólanám Jóns og Gunnu þar sem sá liður er eins hjá þeim báðum og hefur því ekki áhrif hér):

1. Kostnaður ríkisins af framhaldsskólanámi Jóns og tekjur ríkisins af Jóni þessi 7 ár síðan hann lauk grunnskóla:

a. Stúdentspróf Jóns var tekið á fjórum árum frá MR sem var á þessum tíma næst ódýrasti framhalds­skóli landsins. Prófið kostaði ríkið kr. 3.209.600.

b. Þar sem Jón hefur verið í fullu námi síðan hann lauk grunnskóla hefur hann ekki haft nægar tekjur til að skila ríkissjóði tekjuskatti þennan tíma.

2. Kostnaður ríkisins af framhaldsskólanámi Gunnu og tekjur ríkisins af Gunnu þessi 7 ár síðan hún lauk grunn­skóla:

a. Stúdentspróf Gunnu var tekið á tveimur árum frá Hraðbraut sem var á þessum tíma ódýrasti framhaldsskóli landsins. Prófið kostaði ríkið kr. 3.118.100 eða 2,85% lægri upphæð en í MR.

b. Gunna lauk námi sínu í verkfræði vorið 2013. Hún fékk vinnu á verkfræðistofu og hefur verið í fullu starfi síðan. Laun hennar hafa verið prýðileg þennan tíma eða kr. 500.000 á mánuði. Heildar­tekjur hennar þennan tíma, sem Jón verður lengur í námi en hún, eru því kr. 500.000 * 24 mánuðir = kr. 12.000.000. Tekjuskattsgreiðslur Gunnu (fyrir utan aðra skatta) til ríkisins síðustu tvö ár nema því kr. 216.952 á mánuði * 24 mánuðir = kr. 5.208.848. Það er kr. 2.088.748 hærri upphæð en ríkið greiddi Hraðbraut fyrir nám Gunnu. Enginn annar skóli í landinu getur bent á slíka hagkvæmni enda, jafn ótrúlegt og þér kann að finnast það, þá sýna útreikningar mínir að tekjur ríkisins muni vaxa við að gera þjónustu­samning við Hraðbraut!

c. Ljóst er að ævitekjur Gunnu, vegna styttri námstíma, verða um 5% hærri en ævitekjur Jóns. Hagsmunir Gunnu af styttri námstíma eru því einnig miklir.

Eins og fram var komið hefur þú neitað Hraðbraut um nýjan þjónustusamning. Það hefur væntanlega verið gert „á grundvelli fjárhagslegrar  hagkvæmni fyrir ríkið“ eins og þú lofaðir á fundi okkar. Sjálfur tel ég þetta vera stórmál fyrir ríkissjóð og æsku landsins. Einnig er þetta stórmál fyrir eigendur Menntaskólans Hrað­brautar sem beðið hafa eftir nýjum þjónustusamningi með hundruða milljóna fjárfestingu frá árinu 2012.

Með loforð þitt og ofangreinda hagsmuni í huga tel ég fullvíst að að baki ákvörðun þinni liggi vandaðir útreikningar. Óska ég hér með eftir að fá að sjá þá.

Virðingarfyllst,

Menntaskólinn Hraðbraut

Ólafur Haukur Johnson

skólastjóri


 

Breytingar á stjórn Menntaskólans Hraðbrautar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Breytingar á stjórn Menntaskólans Hraðbrautar.

Pétur Björn Pétursson hefur látið af starfi í stjórn Menntaskólans Hraðbrautar að eigin ósk. Er Pétri Birni þakkað gott starf í þágu skólans.

Stjórn skólans skipa nú: Höskuldur Ásgeirsson formaður, Bjarni Jónsson og Helga Guðrún Johnson, varamaður er Benedikt Sveinsson.

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri

 

 

 

Ágætu stuðningsmenn Menntaskólans Hraðbrautar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Ágætu stuðningsmenn Menntaskólans Hraðbrautar.

Þetta er síðustu skilaboðin sem ég skrifa á heimasíðu Menntaskólans Hraðbrautar í bili. Mun ég eftirleiðis halda mig við mína persónulegu Facebooksíðu. Þeir sem vilja fylgjast með geta litið þar við.

Ég hef fengið fjölmargar fyrirspurnir um hvort skólinn sé endanlega hættur. Stundum er þetta frá fólki sem vill kaupa eigur skólans á eðlilegu verði en stundum vill fólk aðeins gera gera „góð kaup á brunaútsölunni“ eða jafnvel fá eigur hans gefnar. Til að eyða því máli vil ég segja hér að ég hef ákveðið að bíða með brunaútsöluna.

Hinir sem spyrja um skólann eru þeirrar skoðunar hann hafi verið mikilvæg nýjung og nauðsynlegur valkostur í framhaldsskólaflórunni. Hvetja þeir mig til að gefast alls ekki upp. Ég eigi enn að leita leiða til að ná nýjum þjónustusamningi við ríkið enda haldi þau rök ekki vatni sem ráðherra hefur gefið fyrir því að gera ekki nýjan samning við skólann. Ráðherra hefur sagt að ekki sé til peningur til að gera samning við skólann vegna þess að þann pening þurfi að taka frá öðrum skólum. Það er ekki rétt.

Það vita þeir sem þekkja til reksturs framhaldsskóla á Íslandi að ríkið greiðir skólum fyrir kennslu þeirra nemenda sem þar stunda nám og þreyta próf. Ekki er greitt með öðrum. Það merkir auðvitað að með þeim nemendum sem stunduðu nám í Hraðbraut var ekki greitt annars staðar..... hvergi! Allt tal um að ekki séu til peningar til að bjóða valkost eins og Hraðbraut var lýsir annað hvort vanþekkingu á því hvernig kerfið virkar eða er vísvitandi útúrsnúningur. Greiðslur til Hraðbrautar vegna hvers stúdents voru þær lægstu sem þekkjast. Enginn skóli á landinu útskrifaði stúdenta fyrir jafn lága upphæð. Að auki bendum við á að ævitekjur stúdenta Hraðbrautar eru, vegna lengri starfsævi að námi loknu, 5% hærri en stúdenta annarra skóla. Skatttekjur ríkisins vegna þessara auknu ævitekna nema mun hærri upphæð en ríkið greiddi vegna náms þeirra. Ríkið hefur því beinan fjárhagslegan ávinning af því að sem flestir stundi nám í skóla eins og Hraðbraut. En það er ekki bara ríkið sem hefur af því ávinning, ávinningur nemendanna er enn meiri.

Að síðustu minni ég það augljósa sem virðist alveg gleymt: Skólakerfið er til fyrir nemendur þessa lands, ekki kennara, ekki starfsmenn ráðuneytisins og ekki fyrir ráðherra né stjórnmálaflokka. Þarfir nemenda eiga að ráða ferðinni, ekki annarra. Að gefa nemendum ekki þann möguleika að ljúka framhaldsskóla á skemmsta tímanum, tveimur árum eins og Hraðbraut bauð, er vanvirðing við þá sem skólakerfið á að þjóna.

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri

 

 

 

Tilkynning til nemenda

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Skólasetning verður í skólanum fimmtudaginn 14. ágúst. Við skólasetningu fá nemendur upplýsingar um námsgreinar í fyrstu lotu, bókalista o.fl. Skólastarf hefst síðan samkvæmt stundaskrá mánudaginn 18. ágúst.

Ennþá eru nokkur pláss laus í skólanum. Áhugasamir geta haft samband í síma 565-9500.

 

Viltu vera í hópi þeirra bestu og útskrifast sem stúdent eftir tvö ár?

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Opið fyrir umsóknir!

 

Viðurkenning Hraðbrautar - stúdentspróf á aðeins tveimur árum!

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Viðurkenning Hraðbrautar í höfn - stúdentspróf á aðeins tveimur árum!

 

Nú er ljóst að að Menntaskólinn Hraðbraut mun hefja starf að nýju í haust eftir tveggja ára hlé.

 

Viðurkenning á Menntaskólanum Hraðbraut hefur verið í vinnslu í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í nokkurn tíma.

Ráðherra hefur staðfest að umsókn skólans uppfylli skilyrði og jafnframt veitt skólanum skriflega viðurkenningu til kennslu til stúdentsprófs á náttúruvísindabraut og hugvísindabraut.

 

Þeir sem vilja kynna sér málið eru velkomnir í skólann. Skólinn er opinn frá 9.00 – 12.00 og frá 14.00 – 16.00 alla virka daga.

 

Hægt er að sækja um skólavist með því að smella á hlekkinn: Umsókn um skólavist hér til hliðar.

 

Ólafur Haukur Johnson

skólastjóri

 

 

 

 

Hraðbraut tekur til starfa á ný

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Menntaskólinn Hraðbraut tekur til starfa á ný!

Stúdentspróf á tveimur árum verður í boði á ný. Námið verður byggt á nýrri aðalnámskrá. Nám nemenda sem hafa lokið hluta náms í framhaldsskóla í samræmi við eldri námskrá verður þó metið í skólann.

Menntaskólinn Hraðbraut tekur til starfa næsta haust. Umsóknarfrestur er til 11. júní nk. Þeir sem hafa áhuga á að sækja um geta gert það hér eða á hlekkinn Umsókn um skólavist í valmyndinni hér til hliðar. Umsóknarferlið i Hraðbraut er aðskilið umsóknarferli í aðra framhaldsskóla og því geta þeir sem sækja um skólavist í Hraðbraut gert það þótt þeir sæki um skólavist í aðra skóla. Stjórnendur annarra skóla fá ekki vitneskju um umsóknir í Hraðbraut.

Allir sem sækja um skólavist verða boðaðir í viðtal í skólanum á tímabilinu 12. maí til 10. júní. Skólinn verður lokaður til 12. maí en verður opinn alla virka daga eftir það frá 9.00-12.00 og frá 14.00-16.00. Þeir sem vilja kynna sér námið í skólanum geta farið á heimasíðu skólans. Vakni einhverjar spurningar má senda tölvupóst á netfangið Þetta tölvupóstfang er varið gegn ruslpóstsþjörkum, Þú verður að hafa JavaScript virkt til að sjá það. . Öllum spurningum verður svarað.

Menntaskólinn Hraðbraut verður rekinn án fjárstuðnings ríkisins en ráðherra hefur hafnað því að gera þjónustusamning við skólann vegna fjárhags ríkissjóðs. Ekki er hægt að bíða með að hefja skólastarf þar til fjárhagur ríkisins batnar enda er áhuginn á skólanum mikill. Það þýðir að skólagjöld verða að standa undir rekstri skólans. Skólagjöld hækka því mikið og verða kr. 890.000 á hverju skólaári (tvær annir). Það er engu að síður mun lægri kostnaður á hvern „ársnema“ en í nokkrum öðrum framhaldsskóla á Íslandi. Fjárhagslegur ávinningur nemenda af því að ljúka háskólanámi fyrr en kostur er á öðrum skólum er mikill, miklu meiri en nemur skólagjöldunum.

Beiðni um viðurkenningu skólans bíður afgreiðslu hjá mennta- og menningarmálaráðherra. Hann hefur staðfest að skoðun hafi farið fram og beiðnin sé í samræmi við lög 92/2008 og reglugerð 426/2010. Skólinn fær því væntanlega viðurkenningu næstu daga.

 


Skóladagatal

<<  Apríl 20  >>
 Mán  Þri  Mið  Fim  Fös  Lau  Sun 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930